E-KURSY

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest firma SITA Sp. z o.o., z siedzibą Korpele Strefa 9, 12-100 Szczytno, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem 0000163492, identyfikująca się numerami NIP: 7393000146, REGON: 510832600, zwana dalej: SITA.
Dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych, zwanym także RODO (Rozporządzenie Ogólne UE o Ochronie Danych Osobowych), które 25 maja 2018 r. rozpocznie obowiązywanie bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych.


Odwiedzający stronę
Podobnie jak większość operatorów stron internetowych, SITA gromadzi informacje, które nie są personalnie identyfikujące, takie jak: typ przeglądarki, preferencje językowe, strona odsyłająca oraz data i czas każdego żądania odwiedzającego. Celem zbierania danych nieosobowych jest lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób użytkownicy Internetu korzystają ze stron internetowych, oraz prowadzenia zbiorczej statystyki odwiedzin własnych stron internetowych.
SITA gromadzi również potencjalnie osobiście identyfikujące informacje, takie jak adresy IP. SITA nie wykorzystuje jednak takich informacji w celu identyfikacji użytkowników i nie ujawnia takich informacji, z wyjątkiem okoliczności wymaganych prawem.


Gromadzenie danych osobowych
Niektórzy odwiedzający witryny SITA decydują się na interakcję (wypełnienie formularza), która wymaga od SITA zbierania danych osobowych. Ilość i rodzaj informacji gromadzonych przez SITA zależy od charakteru interakcji. Na przykład, prosimy użytkowników o wypełnienie formularza zamówień w związku z realizacją przesyłki. W każdym przypadku SITA zbiera takie informacje tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne lub właściwe, aby spełnić cel interakcji użytkownika SITA. SITA nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację osób innych niż opisane poniżej. Odwiedzający mogą zawsze odmówić dostarczenia informacji umożliwiających identyfikację osoby, z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić im angażowanie się w pewne czynności związane z witryną.


Statystyki odwiedzin
SITA może gromadzić statystyki dotyczące zachowań odwiedzających strony internetowe. SITA prowadzi statystyki wyłącznie na własny użytek i nie ujawnia ich stronom trzecim. SITA nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację osób innych niż opisane poniżej.


Ochrona niektórych danych osobowych
SITA Sp. z o.o. ujawnia informacje umożliwiające identyfikację osobistą i identyfikujące osobę tylko tym pracownikom i kontrahentom, które muszą znać te informacje, aby móc je przetwarzać w imieniu SITA lub świadczyć usługi dostępne na stronach SITA, które zgodziły się nie ujawniać informacji osobom trzecim. Niektórzy z kontrahentów, mogą znajdować się poza Polską, na terenie Unii Europejskiej, w której od 25 maja 2018 r. obowiązują jednolite zasady ochrony danych osobowych. Korzystając ze stron SITA, wyrażasz zgodę na przekazywanie im takich informacji. SITA nie wynajmuje ani nie sprzedaje nikomu potencjalnie personalnych informacji identyfikujących i identyfikujących osoby. Poza pracownikami i kontrahentami jak opisano powyżej, SITA ujawnia informacje umożliwiające identyfikację osobistą i identyfikujące osobę tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo.
Jeśli jesteś odbiorcą newslettera SITA i podałeś swój adres e-mail, SITA może od czasu do czasu wysyłać Ci wiadomość e-mail lub poprosić Cię o opinię.
SITA podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, użyciem, zmianą lub zniszczeniem informacji umożliwiających identyfikację i identyfikację osobistą.


Ciasteczka (ang. cookies)
Plik cookie to ciąg informacji przechowywanych przez witrynę na komputerze odwiedzającego i przeglądarka odwiedzającego udostępnia informację za każdym razem, gdy użytkownik wraca na stronę internetową. SITA wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc zidentyfikować i śledzić odwiedzających oraz ocenić wykorzystanie czy preferencje dostępu do strony. Odwiedzający witryny SITA, którzy nie chcą umieszczać plików cookie na swoich komputerach, powinni ustawić swoje przeglądarki tak, aby odrzucały pliki cookie przed korzystaniem ze stron internetowych SITA, z zastrzeżeniem, że niektóre funkcje stron internetowych SITA, mogą nie działać poprawnie bez pomocy plików cookie. Wyłączenie obsługi plików cookies wyłącza Sklep w naszej witrynie.

SITA nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania i mogą być usunięte na każde żądanie Użytkownika, który ma prawo do:
poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych,
zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych,
żądania usunięcia swoich danych osobowych prawo do bycia zapomnianym.
W tym celu wystarczy pobrać formularz w pliku PDF, uzupełnić go i odesłać listem na adres: SITA Sp. z o.o., Korpele Strefa 9, 12-100 Szczytno, albo wysłać e-mail z adresu podanego w ostatnim zamówieniu (temat e-maila: Oświadczenie, wzór treści e-maila można pobrać tutaj).

Sprzedający wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją sklepu internetowego SITA. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych. Sprzedający stosuje pliki cookies. Informacje zbierane przy pomocy plików cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze stron internetowych SITA. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze stron internetowych SITA.
SITA Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie nakazują przechowywanie danych osobowych.


SITA po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza incydent do GIODO oraz w razie potrzeby do Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji w ciągu 72 godzin, oraz niezwłocznie powiadamia osoby, których dane naruszono.

<< powrótCopyright © SITA sp. z o.o.<< SITAWersja mobilna >>
 Wersja standardowa >>

Serwis witryny:    Pozycjonowanie stron: Be Perfect